TIEDOTE 25.3.2021

Tukipiirin vuosikokous pidettiin keskiviikkona 24.3.2021. Kokouksessa suunniteltiin jo korona-ajan jälkeistä toimintaa. Sääntömääräisten asioiden käsittelyn lisäksi kokous valitsi uuden puheenjohtajan ja uuden hallituksen.

Puheenjohtaja: Pirjo Luokkala

Hallitus: Johanna Aaltonen, Iiro Auterinen, Reijo Mokka, Kristiina Mäkelä, Tuija Räty, Henrik Särkkä ja Petri Virolainen.

Vuoden 2021 toiminnan painopisteenä on Uudenmaan Sote-uudistukseen vaikuttaminen. Vaikuttamistyö tapahtuu verkostoitumisen kautta. Uudenmaan tukipiiri tiedottaa jäsenistöään osallistumis- ja vaikutamistavoista sekä saaduista vaikuttamistyön tuloksista.

- Paikallisyhdistysten Jäsenten osallistaminen on nyt tekemisen keskiössä.

Toisena tekemisen painopisteenä vuonna 2021 on vammaisten koulutus-ja työllistymiskysymyksiin vaikuttaminen sekä korona-ajasta selviytymisen tukeminen. Vammaisia ihmisiä ja heidän läheisiään tuetaan yhdessä tekemisen kautta.

Uudenmaan tukipiiri on vammaisten ihmisten ja heidän läheistensä tuki arjen vaikuttamistyössä. Tervetuloa mukaan vaikuttamaan vammaisten ihmisten ja heidän läheistensä asioihin!


Pirjo Luokkala, puheenjohtaja

________________________________________________________________

________________________________________________________________

KANNANOTTO:

UUDENMAAN KUNTIEN ON YHDESSÄ JÄRJESTETTÄVÄ KEHITYSVAMMAPOLIKLINIKKAPALVELUTUseissa Uudenmaan kunnissa on ilmennyt vakavia puutteita kehitysvammaisten ihmisten kuntoutuspalveluiden
järjestämisessä Rinnekodin lopetettua kehitysvammapoliklinikkapalvelut.Kehitysvammapoliklinikan tai -neuvolan tehtävänä on tarjota asiakkaille yksilöllisen erityishuollon asiantuntijuutta ja kuntoutuksen tarpeen arviointia sekä laatia asiakkaiden
kanssa vuosittaiset kuntoutussuunnitelmat. Kuntoutussuunnitelma määrittelee mm. apuvälineet, seurannan toteutuksen, tutkimuksen, ohjauksen ja neuvonnan liittyen kehitysvammaisuuteen ja sen erityispiirteisiin.

Perusterveydenhuollon palvelut eivät riitä kattamaan kehitysvammaisten ja muiden erityishuollon piirissä olevien tarpeita. Perusterveydenhuollossa ei ole riittävää osaamista laatia erityishuollon piirissä oleville kuntoutussuunnitelmia. Hyvän kuntoutussuunnitelman laatimiseen tarvitaan laajaa tietämystä kehitysvammaisten ja autististen henkilöiden erityistarpeista. Sen vuoksi pelkkä perusterveydenhuollon
palveluiden saatavuuden parantaminen ei takaa erityishuollon piirissä oleville asianmukaisia ja riittäviä palveluita.

Kehitysvammaiset ja autismikirjon ihmiset ja heidän läheisensä hyötyvät kehitysvammalääketieteellisen osaamisen lisäksi erityispalveluiden osaamisesta luoda prosesseja, joissa asiakkaiden erityistarpeet on huomioitu. Ennaltaehkäisevä ja riittävä tuki tuottaa hyvinvoinnin lisäksi taloudellisia säästöjä tulevaisuudessa. Riittämättömät palvelut lisäävät esimerkiksi laitoshoidon tarvetta, joka merkittävästi lisää
erityissairaanhoidon kustannuksia.

Uudenmaan kuntien on yhdessä järjestettävä kehitysvammapoliklinikkapalvelut erityishuollon
piirissä oleville laaja-alaista tukea tarvitseville ihmisille. Kohderyhmän ihmisille elintärkeiden elämänmittaisten ja pitkäaikaisten palveluiden järjestäminen vaatii erityishuollon asiantuntijuutta, jota yksittäiset kunnat eivät voi tarjota osana perusterveydenhoitoa. Tällainen kuntarajat ylittävä
yhteistyö onnistuu esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tai Eteva kuntayhtymän toimesta, joiden omistajia Uudenmaan kunnat ovat.


Kehitysvammaisten Uudenmaan Tukipiiri ry

Kehitysvammatuki57 ry

Espoon Kehitysvammatuki ry

Vantaan Kehitysvammaisten Tuki ry

Mäntsälän Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry

Keski-Uudenmaan Kehitysvammaisten Tuki ry

Porvoon Kehitysvammaisten Tuki ry

Hyvinkään Kehitysvammaisten Tuki ry

Luoteis-Uudenmaan kehitysvammaisten tuki ry

Kirkkonummen kehitysvammaisten Tuki ry

___________________________________________________________________

71 879

allekirjoitusta kasassa, tämä koskettaa kaikkia vammaisryhmiä ja on menossa eduskuntaan kansalaisaloitteena, kiitos kaikille allekirjoittaneille!

Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttaminen on vastoin YK:n yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista.

Eduskunnassa käytiin hieno lähetekeskustelu to 5.4, nyt jäädään odottelemaan jatkoa.

______________________________________________________
Mahdollisuus lapselle ry tarjoaa 
monipuolista harrastustoimintaa erityislapsille ja 
-nuorille pienryhmissä ja yksilöohjauksena Helsingissä.
Voit liikkua kuntosalilla, tanssia, kiipeillä sekä 
uida. Lisäksi opit kädentaitoja ja leipomaan sekä 
pääset retkelle erilaisiin kohteisiin kaupungissa ja 
luonnossa. Otamme huomioon kaikkien erityistarpeet ja 
toiveet 
– tervetuloa tutustumaan toimintaamme!
Lisätietoa: <a href="http://www.malary.fi" target="_blank">http://www.malary.fi</a>    
______________________________________________________
																

Ajankohtaista mm. sosiaaliturvaopas, vammaispalvelujen käsikirja


Vammaiskortti on tarkoitettu ihmisille, jotka tarvitsevat erityistä tukea osallistumisessa yhteiskunnan toimintaan. Vammaiskortti on vapaaehtoinen.

Tällä hetkellä kehitämme kortin saamisen kriteeristöä ja jakelujärjestelmää. Kartoitamme parhaillaan myös niitä palveluntarjoajia, jotka ovat valmiita lähtemään mukaan tukemaan Vammaiskorttia. Vammaiskortti tulee käyttöön Suomessa vuonna 2018.

Tilaa uutiskirjeemme ja saat uusimmat tiedot omaan sähköpostiisi!

Vammaiskortti-hanketta koordinoi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö yhdessä Jaatinen – vammaisperheiden monitoimikeskuksen kanssa. Hankkeen työryhmään kuuluvat myös Aivoliitto, Kuurojen Liitto, Kuuloliitto, Invalidiliitto, Kehitysvammaisten Uudenmaan Tukipiiri Kela sekä Sosiaali- ja terveysministeriö. Kortin kriteeristön määrittelystä vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä kaikki suomalaiset vammaisjärjestöt.

Katri Malte-Colliard

Viestinnän suunnittelija

Vammaiskortti-hanke

puh. 0207 713 530
vammaiskortti@kvps.fi

facebook.com/vammaiskortti

twitter.com/vammaiskortti

instagram.com/vammaiskortti

www.vammaiskortti.fiHYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ:

Kehitysvammahuollon asiakasmaksuista

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 2016

Sosiaaliturvaopas 2019

Vammaispalvelujen käsikirja

Kehitysvammaisten tukiliitto

Kehitysvammaliitto


KARAOKEDISCO VANTAALLA

KERRAN KUUKAUDESSA KESKIVIIKKONA
KLO 17.30 - 19.30.
Vernissa, Tikkurilantie 36

KATSO PÄIVÄMÄÄRÄT VANTAAN SIVUILTAKalenteria päivitetään...kaiken aikaa...