Tukipiirin historiaa

Kehitysvammaisten Uudenmaan tukipiirin perustamiskokous pidettiin 16.9.1989 kello 16 alkaen Helsingissä. Puheenjohtajana aloitti Kari Viitapohja.

Alla katkelmia toimintasuunnitelmasta:

Toimintasuunnitelma vuodelle 1990

Kehitysvammaisten Uudenmaan tukipiiri toimii kehitysvammaisten ja heidän perheittensä hyväksi harjoittamalla tätä tarkoittavaa edunvalvontaa.

Tukipiiri selvittää toimintavuoden aikana mahdollisuudet ostopalvelusopimuksen tekemiseen Uudenmaan erityishuoltopiirin kl:n kanssa tukipiirin omien vanhempainohjauspalveluiden tuottamiseksi ja oman toimiston perustamiseksi. Lisäksi pyritään käynnistämään "kehitysvammaisten tietopalveluprojketi" ja perustamaan siihen liittyen kehitysvammaisten äänilehti sekä tietokonepohjainen tietopankki selkokieliversioineen.

Tukipiiri järjestää perinteiseen tapaan omia koulutus- ja muita tilaisuuksia pyrkien lisäämään niitä.

Tukipiirin toiminnan painopistealue toimintakaudella on kehitysvammatietouden levittämisessä, vanhempainyhteistyön lisäämisessä ja kehitysvammaisten sekä heidän perheittensä edunvalvontatehtävissä.