Uudistuva vammaispalvelulaki

Oikeus henkilökohtaiseen apuun vahvistuu Tämä opas antaa perustietoa 1.9.2009 voimaan tulevista vammaispalvelulain muutoksista.

Uudistus tuo vammaispalvelulakiin asiakkaan oikeuksia vahvistavia menettelysäännöksiä ja lisäksi vammaispalvelulaki säädetään ensisijaiseksi suhteessa kehitysvammalakiin.

Merkittävin uudistus on kuitenkin sääntely, joka koskee vaikeavammaisille henkilöille järjestettävää henkilökohtaista apua, josta tulee kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva palvelu.

Opas keskittyy lakimuutosten keskeisiin kohtiin ja lain taustalla oleviin periaatteisiin, jotka ohjaavat lain soveltamista ja käytännön tulkintaa.

Assistentti.info on valtakunnallinen verkosto, joka kehittää henkilökohtaiseen apuun liittyvää toimintaa. Työtapoina ovat verkostoyhteistyö, neuvontapalvelut, koulutus- ja julkaisutoiminta sekä tiedottaminen.

Tämän kirjan julkaisee Assistentti.info. Lisätietoja: www.assistentti.info