Tukipiirin hallitus

Hallitustyöskentely perustuu vapaaehtoistyöhön. Eli emme saa päivärahoja, emme kokouspalkkioita, jne.

Lisäksi eri tapahtumissa ja paljolti niiden järjestämisessä, hallituksen jäsenet suorittavat lukemattomia työtunteja muiden hyväksi.

Tärkeintä on kuitenkin, että vertaistuki saa tietoa, tapahtumia, seminaareja, yhteisoloa, jne.

Hallitus

Jukka Ekman, puheenjohtaja / kuptoimisto@gmail.com 0400 900808

  • Iiro Auterinen (vpj) -vara Risto Kanerva
  • Pirjo Hartikainen (siht.) -vara Paul Lindell
  • Petri Virolainen -vara Tuija Räty (rahastonhoit.)
  • Juha Martikainen -vara Sari Sepponen
  • Reijo Mokka -vara Pirjo Talaskallio
  • Anna Vihervaara-vara Nina Kauneela

Tilintarkastajat

Pirjo Bergman ja Elina Louhelainen.

-Vara Elina Raike-Ojanen ja Katja Riikonen