Tukipiirin hallitus

Hallitustyöskentely perustuu vapaaehtoistyöhön. Eli emme saa päivärahoja, emme kokouspalkkioita, jne.

Lisäksi eri tapahtumissa ja paljolti niiden järjestämisessä, hallituksen jäsenet suorittavat lukemattomia työtunteja muiden hyväksi.

Tärkeintä on kuitenkin, että vertaistuki saa tietoa, tapahtumia, seminaareja, yhteisoloa, jne.

Hallitus

Jukka Ekman, puheenjohtaja / kuptoimisto@gmail.com; 0400 900808

  • Erkki Lönnrot (vpj) -vara Pirjo Talaskallio
  • Minna Turunen (siht.) -vara Risto Kanerva
  • Tuija Räty (rahastonhoit.) -vara Leila Paavola
  • Juha Martikainen -vara Sari Sepponen
  • Pirjo Hartikainen-vara Paul Lindell
  • Anna Vihervaara-vara Nina Kauneela

Tilintarkastajat

Tuula Haapalainen-vara Hillevi Ovaskainen

Marjut Kotila- vara Esa Lahtomaa