Ray -kirjoitus

Yhteistyöllä enemmän


Olemme ottaneet viime aikoina voimakkaasti kantaa järjestöjen keskinäisen yhteistyön puolesta. Tämä ei tarkoita, että näkisimme yhteistyön itsetarkoituksena. Sen sijaan pidämme sitä kyllä välttämättömänä RAY:n avustusten järkevän käyttämisen näkökulmasta.

Tuloksellinen yhteistyö edellyttää eri osapuolten yhteistä suunnittelua ja selkeää sopimusta sekä työnjohdollisesta vastuusta ja työnjaosta että seuranta- ja arviointikäytännöistä. Ennakkoluulottoman vuorovaikutuksen avulla on kuitenkin mahdollista löytää kullekin järjestölle luonteva siivu toimintakentästä.

Yhteistyön lähtökohtana tulisi aina olla tietyn väestöryhmän tarpeet järjestölähtöiselle toiminnalle. Perustelun olisi siis löydyttävä ihmisten elämästä, ei toimintaympäristöstä irrallaan saadusta "hyvästä ideasta".

Korostamme yhteistyötä, koska RAY joutuu omalta osaltaan pohtimaan lähivuosina eri sektoreilla toimivien, avustusta saavien järjestötoimijoiden määrää. Avustuspotti kun mitä todennäköisimmin tulee pienenemään jonkin verran.

Eräs kokenut järjestötoimija on muistuttanut, ettei yhdessä tekemistä voi aloittaa yhdessä tekemisellä. Suunnitelmissamme onkin järjestää erilaisia työkokouksia järjestöjen keskinäisen vuorovaikutuksen lisäämiseksi.

Otamme myös mielellämme vastaan ideoita muista varsinaista avustustoimintaa täydentävistä toimista, joilla voimme tukea järjestöjen yhteistyön kehittymistä ja tukea myös tällä tavoin niiden roolia sosiaali- ja terveysalalla.

Mika Pyykkö
osastopäällikkö

---

Huhtikuussa on vuosiselvitysten määraika

Avustuksensaajien on selvitettävä huhtikuun loppuun mennessä edellisen vuoden avustusten käyttö. Selvitykseen liitetään tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, selvityslomakkeet, tuloksellisuutta koskevat selvitykset sekä muut tarpeelliset liitteet.

Selvitykseen on liitettävä myös avustuksen saajasta ja sen määräysvallassa olevista yhteisöistä ja säätiöistä laadittu konsernitilinpäätös tai vastaavat tiedot sisältävä laskelma.

Lue lisää »
---

Projektiavustuksen hakulomaketta päivitettiin

Projektien hakulomaketta (RAY3705) on päivitetty. Ensimmäisen vuoden talousarvion lisäksi lomakkeella kysytään nyt myös talousarviotietoja tulevilta projektivuosilta.

Talousarvioerittely tehdään niin monelle vuodelle kuin projektin kesto edellyttää. Jos projekti on lyhyempi, osa sarakkeista jää täyttämättä. Jos projekti taas on pidempi, ne vuodet, joille ei ole omaa saraketta, sisällytetään projektin kokonaiskuluihin ja -rahoitukseen.

Lue lisää »
---

Avoin raportti -kilpailuun ilmoittautuminen päättyy kesäkuussa

Onko yhdistyksesi tai säätiösi raportointi avointa ja läpinäkyvää? Onko toiminnan tavoitteet kerrottu selkeästi ja eri sidosryhmien intressit huomioitu raportoinnissa? Entä onko tilinpäätös laadittu kirjanpitolain mukaisesti?

Jos etsit vastauksia yllä oleviin kysymyksiin, lähde mukaan PricewaterhouseCoopersin järjestämään Avoin raportti -kilpailuun. Ilmoittautuminen vuoden 2009 kilpailuun on alkanut.

Lue lisää järjestäjän sivuilta »
---

Asumisyksiköiden paloturvallisuutta selvitetään

Asumispalvelusäätiö ASPA kartoittaa hoitolaitosten ja erityisryhmien ryhmämuotoisten asumisyksiköiden paloturvallisuutta. Kyselyyn voi osallistua netin kautta 1.4. alkaen kaikki kohderyhmään kuuluvat.

Selvitys koskee lähes 4000 kunnallista ja yksityistä asumisyksikköä ja hoitolaitosta eri puolilla Suomea: vanhusten, mielenterveyskuntoutujien, päihdeongelmaisten, kehitysvammaisten, asunnottomien sekä eri vammaisryhmien asumispalveluita. Lisäksi mukana ovat senioritalot kymmenessä suurimmassa kunnassa.

Lue lisää järjestäjän sivuilta »