Hallinto ja vaikuttaminen

Vaikuttamistyö tapahtuu hallituksen sopimalla tavalla tiiviissä yhteistyössä tukipiirin paikallisyhdistysten kanssa.

Hallituksen kokouksia on tarpeen kukaan. Kokoukset järjestetään korona-aikana etäkokouksina.

Osallistuminen hallitustyöskentelyyn perustuu vapaaehtoisuuteen.

Työskentelyä myös valtakunnallisesti!