Vammaislakien yhdistäminen

Hallitus on antamassa esityksen vammaispalvelulain muutoksesta  eduskunnalle  lokakuussa 2008. Vaikeavammainen henkilö on voinut saada aikaisemmin taloudellista tukea avustajan palkkaamiseen, jolloin hän on toiminut avustajan työnantajana. Peruspalveluministeri Paula Risikon mukaan uudistuksen myötä vammaiselle avautuu mahdollisuus henkilökohtaisen avun saantiin myös  ilman työnantajavelvoitetta. Henkilökohtaista apua koskeva lakiehdotus on osa hallitusohjelmassa sovittua uudistusta, jossa vaiheittain yhdistetään vammaispalvelu- ja kehitysvammalaki. Muutos ei ei vaikuta muihin palveluihin.
5.9.2008

Uudempaa tietoa täältä